Nomad Sky Diaries je kazetový D.I.Y. label, ktorý majú na svedomí Matúš/900piesek a Vavro/Noise Mortanna. Ak chcete niečo vydať, kúpiť, alebo pomeniť, píšte na 

nomadskydiaries@gmail.com

 

*

 

 

NOMAD SKY DIARIES

 

d.i.y. cassette label

 

 

 

Počúvať noise z našich kaziet je nielen fantasticky strhujúci, morálne, eticky a esteticky povznášajúci zážitok na celý život!! Kazety sú nahrávané priamo autormi a produkované s láskou a péčou našich rúk.

 

Nomad Sky Diaries is D.I.Y. cassette label settled by Matus/900piesek & Vavro/Noise Mortanna, based in Slovakia. If you want to release, buy or trade something.. write us

nomadskydiaries@gmail.com

 

 

Listening to the noise from our tapes is not only phantastic impressive, morral, ethically and esthetically raising experience for the whole life! Cassettes are recorded directelly by their authors and produced by the love and care of our hands. 

Vydanie každej kazetky je striktne limitované na 24 kusov. Máme radi surové živé nahrávky. Máme radi noise, dark ambient, industrial, metal, hc, avant jazz. 

 

 

kliknite si na obrázok pre jeho zväčšenie

Each release is strictlly limited to 24 pieces. We like a raw live records. We like noise, dark ambient,industrial, metal, hc, avant jazz.

 

 

click the picture for a bigger view

 

 

 

 

NOM004

...lesom - Žily kôz

...lesom is a live collaborative project of Noise Mortanna, Drén and 900piesek. This record is from the summer 2011 -> total lenght 40 min. For the release each member of ...lesom drew eight black and white sick covers.

3eur/99czk

 

 

NOM003

 

RBNX::Hlukáš

 

split

 

Together they are a band called Sigi Tobias. Here it's a bit different...

 

records are from the summer of 2011 -> total lenght 58 min.

3eur/99czk

 

 

NOM002

 

Sklo - Klub Rozkoš

 

live record from the end of the winter 2011 -> total lenght 36 min.

3eur/99czk

 

 

NOM001 

900piesek::Noisy Muertanna

 

split

 

side A:900piesek - Zombie Catwalk Parade

side B:Noisy Muertanna - Talianski Chrtyk

 

live records from the end of the winter 2011 - total lenght 82 min.

3eur/99czk 

 

 

Pre distribúciu do Čiech môžete kontaktovať label Glass Anvil

 

few special pieces...  

le click:

bandzone

myspace

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.